Skola

F-1

Vi vill ge varje elev möjlighet att utveckla sig så långt som möjligt samt få en god självkänsla och en tro på sin egen kapacitet. Vi stimulerar elevernas nyfikenhet och hjälper dem att upptäcka glädjen i sitt arbete.

Vi utgår från var eleven befinner sig och gör en individuell utvecklingsplan.

Eleverna får vara med och planera sitt arbete för att så småningom klara det själva.

Vi börjar med engelska redan i F-klassen.

Vi använder både naturen och innemiljön i arbetet samt lägger stor vikt vid sång, musik, bild och skapande för att förstärka kunskaperna

2-3

Vi satsar på matematik, NO och utvecklandet av skrivandet.
Vi har en trygg och lugn arbetsmiljö i våra klassrum där alla elever får synas och höras varje dag. Eleven är i fokus och elevens välmående är viktigt. Mår eleverna bra lär de sig bättre.

Alla elever i åk 2 - 3 har en Chromebook. 

4-6

Att läsa är viktigt och det bidrar till ett ökat ordförråd men även till ökad kommunikation. I år 4-6 följer vi självklart den svenska timplanen men använder oss av olika hjälpmedel för att kunna förstå, ta till och använda oss av den kunskap som vi inhämtar. 

Vi har en lugn och trygg arbetsmiljö där alla elever får synas och höras.

Alla elever i år 4-6 har en  Chromebook.