Skola

F-1

Vi vill ge varje elev möjlighet att utveckla sig så långt som möjligt samt få en god självkänsla och en tro på sin egen kapacitet. Vi stimulerar elevernas nyfikenhet och hjälper dem att upptäcka glädjen i sitt arbete.

Vi utgår från var eleven befinner sig och gör en individuell utvecklingsplan.

Eleverna får vara med och planera sitt arbete för att så småningom klara det själva.

Vi börjar med engelska redan i F-klassen.

Vi använder både naturen och innemiljön i arbetet samt lägger stor vikt vid sång, musik, bild och skapande för att förstärka kunskaperna

2-6

Vi satsar på matematik, NO och utvecklandet av skrivandet. 

Alla elever i åk 2 - 6 har en Chromebook.