Adress och telefon

Tyresö Montessoriskola och förskola 

Bollmora Gårdsväg 18 

135 39 Tyresö

Närmsta busshållplats: Masten

Fritids telefon: 076 677 22 77

Stjärnans telefon: 076 677 22 74

Månens telefon: 073 328 68 40