Om oss

Tyresö Montessoriskola är en fristående F-6 skola samt förskola och fritidshem.

Skolan startade ht-94 som Tyresö kommuns första fristående skola med 30 barn och har nu ca 100 barn (F-6). 

Förskolan har plats för 72 barn i åldrarna 1-5 år. Skolan ligger centralt i Tyresö med närhet till både natur, kultur och kommunikationer.

Vi arbetar med Montessoripedagogiken som grund där barnen utifrån sin egen utveckling får ta eget ansvar för sitt lärande. Alla vuxna är goda förebilder och inspiratörer. Barnen är i centrum och vi arbetar för att de skall behålla sin medfödda nyfikenhet. De har stora möjligheter att själva välja ämnen, arbetsuppgifter och att ansvara för slutförandet. Att kunna själv och känna att du lyckas ökar arbetsglädjen. 

Vi är en skola med duktiga och entusiastiska pedagoger, fantastiska barn/elever och engagerade föräldrar. Vi är en skola där eleverna trivs och känner sig trygga, där kamrater och vuxna bryr sig, precis så som ”våra barn ” uttrycker i de enkäter vi gjort.  Hos oss når eleverna sina mål och får med sig betyg tack vare en modern och individualiserad undervisning med montessoripedagogiken som grund.

Tyresö Montessoriskola är en del av Montessori Sverige https://www.montessorisverige.se/