Förskolan

Välkommen att ställa ditt barn i kö till förskolan via Tyresö Kommuns e-tjänster. Vi tillämpar syskonförtur samt tar in barn efter kötid, ansökningsdatum blir barnets plats i kön.

Vi har en sida för yngre barn som heter Månen, där är barnen 1-3 år. På sidan för äldre barn som heter Solen är åldern 3- 5år fördelat på två grupper om max 24 i varje, Pluto och Venus. 

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" var Maria Montessoris tanke som grundar sig på att ingen kan lära någon annan något. Barnen kan behöva hjälp att lära sig, men måste själva klara inlärningen.

På vår förskola arbetar vi för att stärka barnens självkänsla så att de känner tillit och trygghet. Barnen har möjlighet att välja med vem och var de vill arbeta. Vi har åldersblandade grupper för att de äldre barnen ska inspirera de yngre. Sång och musik, teater och rörelse har stor plats hos oss. Vi är ofta ute i naturen och gör utflykter i närområdet.

Barnen får lära sig att ta ansvar för sig själva och sin miljö. Miljön är anpassad efter barnens ålder och behov av rörelse. Vi har ett stort utbud av material för att väcka barnens intresse inom olika områden. 

Öppettiderna är 06:30-17:30. Vi lägger pedagogernas schema utefter den vistelsetid vårdnadshavare lämnar in i början av varje termin. Vid förändring av tid gäller två veckors framförhållning. 

Barnen lär sig om geometriska figurer.

Vi är en förskola med en god pedagogisk verksamhet byggd på Montessoripedagogik

Vi arbetar för att göra det möjligt för barnet att kunna påverka sitt lärande genom att arbeta planerat och mångsidigt med Montessorimaterialets alla delar: Praktiskt arbete, Sensoriskt, Matematik, Språk och Kultur

Vi arbetar för att nå våra mål genom att arbeta med en skönlitterär bok under varje årstidstema, där vi på ett tydligt sätt kan dokumentera barnens arbete och följa deras lärprocesser. Utifrån boken arbetar vi  med språk, matematik, skapande t.ex. målning, musik, teater.

Vi i personalgruppen observerar barnen för att se var de är i sin utveckling och dokumentera detta inför utvecklingssamtalen.