Ledningsgrupp

Evy Holmerson

Rektor för skolan

evy.holmerson@tmsv.se 

Hanna Kahm 

Rektor för förskolan

hanna.kahm@tmsv.se 

Avdelningsansvarig

Desiré Westberg

Ansvarig för Solen 

dessi.virtanen@tmsv.se


Ida Bjelkendal

Ansvarig för fritids

ida.bjelkendal@tmsv.se


Elevhälsan

Kristina Jelving Eklund (Tina)

Speciallärare
kristina.jelving.eklund@tmsv.se 



Love Adelsten

Skolsköterska
skolskoterska@tmsv.se



Smaroula Gabrielsson

Skolkurator

smaroula.gabrielsson@tmsv.se


Gemensamt telefonnummer för EHT: 076 677 22 73

Maila berörd person i första hand

Kontaktuppgifter huvudkontor:

VD 

Anne-Marie Utterström Olsson

anne-marie.utterstrom@montessorisverige.se 

Kvalitetsansvarig

Jessica Larsson

jessica.larsson@montessorisverige.se