Ledighet

Elever på skolan har rätt till 10 dagars ledighet (utöver lov och röda dagar) under ett läsår. Om ditt barn behöver vara ledigt ska du lämna in en ledighetsansökan via SchoolSoft.

Vad gäller barn på förskolan önskar vi information och framförhållning om ditt barn kommer vara borta över en längre tid.