Klagomål och Visselblåsning

Klagomål (för vårdnadshavare)

Enligt skollagen 4 kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Naturligtvis går det också bra att ringa, maila eller boka ett möte för att framföra ditt klagomål, Vi kommer då att fråga om vi ska ska betrakta detta som ett klagomål. Om så är fallet startas en utredning.

Visselblåsarfunktion (för anställda och övriga intressenter)

Sedan den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen gäller vid rapportering i arbetsrelaterade sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Med ett arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, och där personen har fått information om missförhållanden.

Hur gör du en anmälan?

Rapporterar anonymt via att klicka på denna länk (du skickas vidare till Visselblåsarfunktionen hos vårt ägarbolag Atvexa).