Aktuellt

Under rådande omständigheter har vi följande riktlinjer:

Barn och elever är välkomna till förskolan och skolan ENDAST om de är helt friska. Föräldrar/vårdnadshavare kan i nuläget inte besöka verksamheterna och vi önskar att ni endast kommer en vid hämtning/lämning. Håll avstånd till de som arbetar på skola/förskola.

Denna åtgärd är till för att respektera allas oro och minska smittspridning.

Hanna Kahm, rektor för förskolan och tf rektor för skolan

Vi önskar alla varmt välkomna till läsåret 21/22!